สล็อตออนไลน์ กรมทางหลวงชนบท เตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 พะเยา – เชียงราย

สล็อตออนไลน์ กรมทางหลวงชนบท เตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 พะเยา – เชียงราย

สล็อตออนไลน์ กรมทางหลวงชนบท หนุนการคมนาคมขนส่งเชื่อมไทย – พม่า – สปป.ลาว – จีน เริ่มเตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 จังหวัดพะเยาและเชียงราย กว่า 43 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ทล.1020) ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงราย และพะเยา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม 

เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงราย และพะเยา สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช. โดยสำนักก่อสร้างทาง เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว สามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่สำคัญ

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

– การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ กม. ที่ 3+425 ถึง กม. ที่ 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร

– การก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 3+425 และ กม. ที่ 12+000 ถึง กม. ที่ 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร

ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง

ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2567

กทม.เตือน 11 ชุมชน 7 เขตริมน้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง 1-5 ต.ค.นี้

วันที่ 30 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน จะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- วันที่ 2 ต.ค.64

ด้าน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จึงได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จ.นครสวรรค์ (C.2) อยู่ในอัตราประมาณ 2,750 – 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) และมีปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จ.อุทัยธานี (Ct. 19) อยู่ในอัตรา 450 ลบ.ม./วินาที

ประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 3,200 ลบ.ม./วินาที จึงมอบหมายกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ร่วมกับการตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำ

ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,700 ลบ.ม./วินาที ประกอบกับมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น

เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน จึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในอัตรา 900 – 1,200 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (C.29A) อยู่ในอัตราประมาณ 3,000- 3,200 ลบ.ม./วินาที

และส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1.20- 2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1.20-2.40 เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 2.30 – 2.80 เมตร ในช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.64

SAIJAI ยังมีส่วนร่วมในการจัดหางานให้กับแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งอยู่ในภาวะว่างงานจากภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่กำลังเผชิญกับวิกฤตของประเทศไทย ด้วยการทำงานเป็นผู้ดูแลที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง เลือกทำงานแบบเฉพาะกิจหรือแบบนอกเวลาได้ ซึ่งนับเป็นเทรนด์การทำงานที่กำลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานรูปแบบใหม่ในอนาคต สล็อตออนไลน์